VERİ YEDEKLEME

Veri yedekleme her ölçekteki iş dünyası kuruluşlarının ihtiyaçları arasında ilk sıralarda yerini almıştır. Verilerin düzenli bir şekilde yedeklerinin alınması herhangi bir veri kaybı esnasında tekrar veriyi geri getirmek açısından oldukça önem taşımaktadır. Kritik verilere ihtiyacınız olduğunda erişilebilir olmasını sağlamak için tam bir veri yedekleme ve kurtarma sistemi çözümüne ihtiyaç vardır. Yedekleme Çözümleri, firmaların mevcut data durumları analiz edilerek, firmanın bugünü ve yarını ile uyumlu bir yapı stratejisinin oluşturulması, bu  yapının entegrasyonu, yönetilmesi ve servis-destek hizmetlerinin verilmesiyle veri yedekleme çözümleri sunulmaktadır.

Verilerinizi sunmuş olduğumuz yöntemlerle yedekleyebilir ve bir felaket anında meydana gelen kaybı asgariye indirebilirsiniz.

NAS Nedir?

Ağ üzerinde yer alan sunucu ve client bilgisayarların ortak kullanabildiği bir veri depolama çözümüdür. Herhangi bir network’e direk bağlanabilen ve merkezi bir biçimde veriyi saklayıp istek dahilinde datayı network’e sunan yüksek performanslı veri depolama teknolojisidir.